Polityka Prywatności Salonu Pod Włos

grooming dla kota i psa

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych klientów i współpracowników jest firma Justyna Błażyńska, ul. Zygmunta Waltera Jankego 90, 40-613 Katowice, NIP 8393008734

Kto jest podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe?

Kto przetwarza dane Twoich klientów?

W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.

Czy profilujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe wykorzystywane są przez pracowników Salonu Pod Włos. Nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt i informacje

Justyna Błażyńska, ul. Zygmunta Waltera Jankego 90, 40-613 Katowice, jablazynska@gmail.com, tel. 782735745


logo Pod Włos

Profesjonalne salony fryzjerskie dla psów i kotów w Katowicach.

Działalność gospodarcza współfinansowana ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lokalizacja 1

 • ul. Jankego 90
 • 40-613 Katowice
 • +48 782 735 745
 • - facebook Jankego
 • kontakt@podwlos.katowice.pl

Lokalizacja 2

 • ul. Barbary 16
 • 40-053 Katowice
 • +48 794 905 507
 • - facebook Barbary
 • kontakt@podwlos.katowice.pl